Coaching

Według Międzynarodowej Federacji Coachów – ICF, coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania pojedynczym osobom bądź organizacjom.

Coachowie pracują z Klientami nad zagadnieniami związanymi z rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi Klienci lepiej precyzują cele, podejmują trafniejsze decyzje i efektywniej wykorzystują swoje naturalne umiejętności.

Profesjonalni coachowie słuchając i obserwując Klienta dopasowują swoje podejście do jego potrzeb tak, aby pomóc Klientowi w dochodzeniu do rozwiązań oraz strategii działania. Coachowie wychodzą z przekonania, że Klient jest z natury kreatywny. Zadanie coacha polega na wydobyciu jego umiejętności, zasobów i kreatywności.

Rola coacha polega na stworzeniu nowej, często bardziej obiektywnej perspektywy na zagadnienie oraz dzieleniu się informacją zwrotną. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji oraz podjęcie działań pozostaje w rękach Klienta.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 © Task Consulting